statement

(english artist statement)

de nevenschikkingen (2022)

herschik de letters van ‘daar’ tot ‘raad’ en een nieuwe eigenschap van de letter ‘d’ verschijnt. deze tekeningen zijn zulke herschikkingen: ze ontgrendelen telkens een ander kenmerk van de delen. het geheel aan kennis is groter dan de som der delen.

contextkeuze én materiaalkeuze, kleurpotlood of zilverstift sturen het begrip. dit te weten is net zo belangrijk als de gecommuniceerde informatie zelf.

aan de basis van elke tekening staat verwondering over actuele thema’s zoals ontheemding, ongelijkheid, de mens in geografische en/of historische context. elk actueel thema bestaat uit nieuwe beelden van historische of tijdloze tegenhangers. zo wint het aan gewicht of vindt het relativering.

vsvs commvnis aqvarvm est,

ben